Preskočiť na obsah

Ultrazvukové meradlo FloSeries 3 – Flo Pro Xci

Ultrazvukové meradlo FloSeries3 austrálskej značky MACE je určené na meranie v otvorených kanáloch alebo žľaboch. Je vhodné pre meranie odpadovej alebo dažďovej vody na komunálnych čistiarňach odpadových vôd alebo pri odvode z priemyselných podnikov.

Princíp merania prietokovej rýchlosti a plochy zabezpečuje, že prístroj je odolný voči efektu zavzdutia hladiny a dokáže merať pretečené množstvo v oboch smeroch. Prístroj je typovo schválený, značka typu meradla TSK 144/21- 027 a môže tak byť používaný ako určené meradlo vo fakturačnom styku.

Naša spoločnosť ako oficiálny zástupca značky MACE počas doby svojej existencie úspešne nainštalovalo desiatky meradiel tohto typu napríklad na ČOV Krakovany, ČO Spišská Nová Ves, ČOV Detva, ČOV Bytča, alebo v podnikoch ako Palma Tumys Bratislava, Honeywell Prešov, Thermal park Dunajská Streda, Vendo park Galanta a mnohých ďalších.

Prospekt k produktu s podrobnejšími informáciami si môžete stiahnuť nižšie.