Preskočiť na obsah

REFERENCIE

Naša spoločnosť ako držiteľ registrácie na montáž určených meradiel realizovala množstvo merných profilov ako na potrubie, tak na meranie vo voľných profiloch prostredníctvom rôznych žľabov, alebo meraní na princípe merania rýchlosti a plochy. Medzi našich zákazníkov patria vodárenské a správcovské spoločnosti, technologické spoločnosti alebo priemyselné podniky ako Honeywell Prešov, Palma Tumys Bratislava, Vegum a.s. Dolné Vestenice, Istermeat Dunajská Streda, Osram Nové Zámky a mnohomnoho ďalších. Nižšie môžete vidieť na ilustráciu niekoľko vybraných realizovaných akcíí.