Preskočiť na obsah

Priemyselný šróbový vodomer Omega We SDC je plnoprietočný suchobežný vodomer typu Helix Woltmann s vodorovnou osou rotoru. Je určený pre meranie veľkých prietokov.

Vodomer sa vyznačuje vysokou spoľahlivosťou, vďaka hermeticky uzavretému odčítavaciemu mechanizmu. Meracia jednotka je umiestnená v medenom púzdre, čo umožňuje jej otáčanie
o 360° a ľahké vytiahnutie pri údržbe. S obežným kolesom vodomeru je spojená magnetickou spojkou. Proti ovplyvneniu vonkajším magnetickým poľom je mechanizmus chránený litinovým telom vodomeru.

Vodomer je možné účelne použiť na vodárenských sieťach s veľmi tvrdou vodou. V ponuke je taktiež  prevedenie pre diaľkový odpočet, pre teplú vodu do 90°C a pre pracovný tlak 25 bar.

Vodomer je schválený podľa smernice 2014/32/EU (MID), Q3/Q1 = R80 (vyššie rozsahy na dopyt)

DNQ3Q1LPNT
mmm3/hm3/hmmMPa°C
50400,52001,630/50
65630,7882001,630/50
80630,7882251,630/50
1001001,252501,630/50
12616022501,630/50
1502503,1253001,630/50
20040053501,630/50