Preskočiť na obsah

Objemový suchobežný domový vodomer Gamma je vysoko presný a spoľahlivý vodomer
s otočnou hlavou, ktorá uľahčuje odčítanie počítadla z rôznych smerov. Prednosťou vodomeru vzhľadom k jeho konštrukcii je predovšetkým citlivosť na malé prietoky. 

Strojček vodomeru, vďaka hermeticky uzavretému čítaciemu mechanizmu, nie je vystavený nepriaznivým vplyvom, ako je tvrdosť vody a rozptýlené nečistoty. Do kontaktu s meranou kvapalinou sa dostáva iba meracia komora a piest vodomeru, ktorého zdvihy sú na strojček prenášané magnetickou spojkou. Antimagnetickú ochranu pred ovplyvnením merania vonkajším magnetickým poľom zabezpečuje tieniaci kovový prstenec.

V ponuke je prevedenie, ako s kovovým, tak i kompozitným telom, so spätným ventilom, rôzne typy impulzných výstupov pre diaľkový prenos.

Vodomer je schválený podľa smernice 2014/32/EU (MID), Q3/Q1 = R160.

DNpripojenieQ3Q1LPNT
mmzávitm3/hm3/hmmMPa°C
151/2″2,50,0156110-145-165-1701,630/50
203/4″4,00,0251901,630/50
251″6,30,03942601,630/50